X
帐号登录
X 手机注册
获取验证码
验证码
已有趣炫账号?去

热门礼包

《莽荒纪》10月18日更新公告

发布时间:2019-10-17 19:07:38

亲爱的玩家:为了您更好的游戏体验,游戏将定10月18日7:00-9:00进行全服维护更新,届时您将无法登陆,服务器开启时间会适当提前或者延后。


★新增內容★    

*虚无禁地三层    

1.新增虚无禁地三层;    

2.产出套装石及新增16阶和17阶装备掉落;    


*装备    

1.新增17阶装备;    

2.17阶装备要求完成七转并达到700级才可穿戴;    

3.七转完成后可开启17阶装备合成;    


★优化调整★    

1.元婴装备面板操作优化;    

2.新增自助查询功能;    

3.拓展了神兽助战上限;    

4.增加了欣的舞蹈外观;    

5.修复了仙器幻彩掉战力的问题;